Wysokość czynszu w roku 2023

Kwoty czynszu w stosunku do ilości osób ustalone na rok 2023.

Dla 1 osoby
Z dochodami od €0 do €25,475 czynsz do €647,19
Z dochodami od €25,475 do €44,035 czynsz od €647,20 do €808,06
Z dochodami od €44,036 do €50,000 czynsz od 693,61 do €808,06
Z dochodami od €44,036 i wyższymi czynsz od €808,07.

Dla 2 osób
Z dochodami od €0 do €34,575 czynsz do €647,19
Z dochodami od €34,576 do €48,625 czynsz od €647,20 do €808,06
Z dochodami od €48,626 do €55,000 czynsz od 693,61 do €808,06
Z dochodami od €48,626 i wyższymi czynsz od €808,07.

Dla 3 lub więcej osób
Z dochodami od €0 do €34,575 czynsz do €693,60
Z dochodami od €34,576 do €48,625 czynsz od €647,20 do €808,06
Z dochodami od €48,626 do €55,000 czynsz od 693,61 do €808,06
Z dochodami od €48,626 i wyższymi czynsz od €808,07.