Aktualna lista dokumentów podstawowych


 • IBRI 2023 lub 2022 

  Instrukcja pobrania IBRI (dawniej Ib60), za pomocą kodów Digid:
  Strona mijn.belastingdienst.nl,
  zakładka - Mijn gegevens - Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken
  i tam p
  óźniej otworzą się wszystkie dostępne lata i będzie dokument do pobrania w formacie Pdf.
  Jest to jedna strona z kwotą dochodu.

 • Salaris - 4 ostatnie odcinki wypłat tygodniowe lub miesięczne
 • Jaaropgave 2023
 • Werkgeversverklaring - zaświadczenie od pracodawcy z informacją o dochodach lub decyzja o zasiłku nie starsze niż 3 miesiące
 • Uittreksel met adreshistorie - zaświadczenie o meldunku z historią adresów nie starsze niż 3 miesiące 
 • Verhuurdersverklaring - zaświadczenie od właściciela wynajmowanego lokalu o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące
 • Ważny dowód osobisty lub dokument pobytowy wszystkich wnioskodawców

  W przypadku prowadzenia działalności są to: IBRI 2022/2023, rozliczenie roczne za rok 2022 lub 2023, prognoza dochodów 2024, aktualny wyciąg z KVK,
   4 rozliczenia kwartalne, uittreksel met adreshistorie, verhuurdersverklaring, ważny dowód lub paszport.
Dokumenty prosimy przesyłać na adres info@grupasena.pl w tytule podając numer klienta.