Aktualna lista dokumentów podstawowych


Poniżej znajduje się aktualna lista dokumentów podstawowych.
Korporacja w każdym przypadku może poprosić o dodatkowe, lecz zdarza się to rzadko.
Dokumenty muszą być aktualne.
 • IBRI 2022

  Instrukcja pobrania IBRI (dawniej Ib60), za pomocą kodów Digid:
  Strona mijn.belastingdienst.nl,
  zakładka - Mijn gegevens - Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken
  i tam p
  óźniej otworzą się wszystkie dostępne lata i będzie dokument do pobrania w formacie Pdf.
  Jest to jedna strona z kwotą dochodu.

 • 4 ostatnie odcinki wypłat lub 4 ostatnie specyfikacje świadczeń (tygodniowe lub miesięczne).
 • Jaaropgave 2022
 • Werkgeversverklaring, nie starsze niż 3 miesiące (zaświadczenie od pracodawcy z informacją o dochodach lub decyzja o zasiłku).
 • Uittreksel met adreshistorie, nie starsze niż 3 miesiące  (zaświadczenie o meldunku z historią adresów).
 • Verhuurdersverklaring, nie starsze niż 3 miesiące  (zaświadczenie od właściciela wynajmowanego lokalu o niezaleganiu z płatnościami).
 • Ważny dowód osobisty, lub dokument pobytowy wszystkich wnioskodawców.
 • W przypadku ZZP dodatkowo, rozliczenie roczne (2022), prognoza dochodów 2023, wyciąg z KVK, nie starszy niż 3 miesiące .
Dokumenty prosimy przesyłać na adres info@grupasena.pl w tytule podając numer klienta.