Przykładowe zdjęcia wydanych mieszkań

Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia wydanych przez nas lokali socjalnych i z wolnego rynku.
Jak widać przeważnie wymagają one odmalowania.
Czasami za porozumieniem można przejąć niektóre rzeczy, należące do poprzedniego wynajmującego.
Przy rezygnacji z takiego lokalu, należy pozostawić go w stanie w jakim się go otrzymało.